علمی و پزشکی

تاثیر مصرف پسته بر سطح چربی‌های خون

آفتاب نیوز:

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: در مطالعات بالینی سیستماتیک در مورد نتایج مصرف مغز بادام زمینی بر نیمرخ لیپیدی (سطح چربی خون) شامل کلسترول (TC)، لیپوپروتئین های با چگالی کم (LDL)، چگالی بالا. لیپوپروتئین (HDL) و تری گلیسیرید (TG) مصرف بادام زمینی برای بهبود اجزای پروفایل لیپیدی چربی خون، از جمله: TG، LDL و TC مشخص شده است. بنابراین، نوشیدن بادام زمینی می تواند از بیماری های قلبی عروقی محافظت کند.

به گفته دکتر وی همچنین گفت: احسان قیدی کارشناس ارشد پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و امیر هادی کارشناس ارشد پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این مطالعه شرکت کردند.

تیم خبری مقالات علمی

به عنوان نویسنده علمی و پزشکی، با استفاده از الگوریتم BERT گوگل، هدفم این است که متونی را ارائه دهم که علاقه شما را به علم پزشکی تحریک کند و اطلاعات مفیدی را در اختیارتان قرار دهم.
دکمه بازگشت به بالا