اجتماعی

تاثیر دانش بومی در کاهش خسارات حوادث طبیعی چیست؟

در کارگاه آموزشی “دانش بومی و بومی و کاهش خطر حوادث” بر لزوم شنیدن دانش و تجربیات مردم محلی برای کاهش خسارات ناشی از تصادفات و همچنین ارتقای مقاومت در برابر حوادث تاکید شد.

به گزارش شیمیشی، کارگاه دو روزه «دانش بومی و بومی و کاهش خطر بلایا» به همت پژوهشکده بلایای طبیعی و کرسی مدیریت بلایای طبیعی یونسکو با همکاری و حمایت دفتر یونسکو در تهران برگزار شد. برگزار شد. در قالب کار تیمی و با تسهیل و راهنمایی کارشناسان حوزه ریسک، حوادث و دانش بومی با هدف تقویت و بررسی تجربیات جوامع محلی در برابر بلایا برگزار شد.

مسعود حمدانی مدیر امور بین الملل کنوانسیون تحقیقات بلایای طبیعی در اولین روز این کارگاه گفت: کاهش خطر حوادث و بلایا با مشارکت مردم محقق می شود. بنابراین گوش دادن به دیدگاه فرابخشی و چند بعدی با بهره گیری از دانش بومی و محلی، گامی موثر در جهت ارتقای دانش حوادث و سوانح است.

وی با بیان اینکه این کارگاه فرصتی مغتنم برای بهره گیری از دانش بومی در مدیریت حوادث و سوانح است، اظهار داشت: استفاده از دانش بومی برای ایجاد پل های ارتباطی و انجام اقدامات عملی فوری برای توسعه و به کارگیری آموخته ها، مسئولیت مشترک ماست. تصادف کنند

تمرکز بر تجربیات محلی برای بهبود تاب آوری در بلایای طبیعی ضروری است

معاون برنامه ریزی و خدمات آموزشی و دبیر کرسی بلایای طبیعی یونسکو، مهسا بشیری، کارگاه آموزشی «دانش بومی و محلی و کاهش خطر بلایا» را نقطه تحول در زمینه افزایش مقاومت در برابر حوادث و بلایا دانست. و گفت. : استفاده از دانش بومی و منطقه ای روشی نوین برای مدیریت حوادث و سوانح است. تجربه زندگی انسان به عنوان یک گنجینه ارزشمند می تواند منجر به افزایش انعطاف پذیری و کاهش خطر حوادث شود.

وی تاکید کرد: بهره گیری از دانش بومی و محلی برای کاهش خطر حوادث مزیت های بی شماری از جمله سازگاری با محیط زیست، کاهش هزینه ها و استقبال بهتر از سوی جامعه محلی دارد.

بشیری بر لزوم تلفیق دانش بومی و بومی با دانش علمی و همچنین ثبت و ثبت تجربیات زندگی مردم، دانش بومی و بومی در زمینه های پیشگیری و کاهش خطر حوادث و سیستم های هشدار به طور موثر تاکید کرد و گفت: مشارکت. جوامع محلی و منطقه ای در سطح جنبه های مختلف برنامه اجرایی باید در نظر گرفته شود.

معاون برنامه ریزی و خدمات آموزشی و دبیر کرسی یونسکو در امور بلایای طبیعی نیز گفت: سازمان تحقیقات بلایای طبیعی همواره بر استفاده از توانمندی های محلی و بومی و افزایش مشارکت مردم در طرح توسعه تاکید داشته است. توسعه سامانه های روستایی اجرا شده توسط این پژوهشکده در 12 استان آجرست بر جلب مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت های بومی و منطقه ای تاکید کرد.

در ادامه پیام تصویری نایجل کروهال، رئیس برنامه سیستم های علمی منطقه ای و بومی در یونسکو نشان داده شد. کروهال در این پیام با ابراز خوشحالی از برگزاری این کارگاه، از نظام دانش منطقه ای و بومی که قدمتی طولانی دارد خبر داد و گفت: دانش بومی دانشی است که جوامع طی سال ها، گاه قرن ها یا تاکنون به دست آورده اند. بیشتر آنها به صورت شفاهی دریافت می شوند و اغلب حاوی جزئیات زیادی در مورد محیطی که مردم در آن زندگی می کنند و منابع مورد نیاز برای حفظ آنها هستند.

نقش دانش بومی در کاهش خطر حوادث

کروهال در ادامه پیام خود با ذکر مصادیق مرتبط با نقش دانش بومی و بومی در کاهش خطر حوادث گفت: دانش بومی و بومی می تواند از جهات مختلف از جمله پیشگیری و کاهش خطرات، مواجهه و مواجهه بسیار موثر باشد. خطرات بازسازی و بازسازی بحران و پس از فاجعه بیشتر جوامع درک درستی از تقویم فصلی دارند، بنابراین اطلاعات کلیدی در مورد فصول مختلف، مانند زمان باریدن اولین باران، میزان بارندگی شدید و غیره را می شناسند و جمع آوری می کنند. معمولاً از پایش محیطی به دست می آیند.

رئیس برنامه سامانه‌های دانش محلی و بومی یونسکو ابراز امیدواری کرد با معرفی آژانس ویژه یونسکو برای کاهش خطر حوادث، همکاری‌ها با جوامع محلی و بومی توسعه یابد.

شوش الدین خداپرست، معاون خدمات شهری استان شیراز وی همچنین با حضور در این کارگاه با توجه به خطر بالای حوادث و سوانح در ایران، بر لزوم گوش فرا دادن به پیشگیری و آموزش جوامع محلی تاکید کرد و گفت: برگزاری این کارگاه در توسعه دانش بسیار موثر است. و مقاومت جوامع محلی

خداپرست گفت: با افزایش نقش جوامع محلی در مدیریت بحران در کشور گام برداریم.

علی حسین شهبازی، باخدر سیاخ درنگون که این کارگاه آموزشی در آن برگزار شد، گفت: طرح توسعه و توسعه سامانه های روستایی استان فارس گامی موثر برای کنترل مهاجرت روستا به شهر و توسعه روستایی است. همدلی، دوستی و هماهنگی جوامع محلی نقش مهمی در کاهش خطر حوادث دارد.

خدیسه بزرجمهری، عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهدی به تشریح مفاهیم و مفاهیم دانش بومی پرداخت و گفت: دانش بومی مبتنی بر تجربه، بومی، ساده و پویا و سازگار با محیط و فرهنگ بومی است و عموماً به صورت شفاهی ابلاغ می شود.

استفاده از دانش بومی برای پاسخگویی به مخاطرات طبیعی

وی همچنین به تبیین نقش دانش بومی و محلی در عرصه های مختلف از جمله حفاظت از محیط زیست، امنیت غذایی و کاهش فقر، خودگردانی محلی، توسعه فرهنگ و هویت و کاهش خطرات و حوادث پرداخت و گفت: یکی از گزینه های بشریت برای پاسخگویی است. از مخاطرات طبیعی، با استفاده از دانش بومی و خرد انباشته و تاریخی.

بزرجمهری همچنین راه‌ها و روش‌های محلی پیش‌بینی وقوع مخاطرات طبیعی را به تفصیل بررسی کرد و در نهایت پیشنهادات خود را برای مدیریت و کاهش خطر حوادث از جمله اعتماد مسئولان محلی به روش‌های محلی مردم ارائه کرد و توجه به تجربیات محلی روستاییان و ادغام آن با دانش روز و تقویت مشارکت مردمی، تبادل اطلاعات، هماهنگی مردم محلی و محلی و برنامه ریزان ملی و منطقه ای و ایجاد بانک های اطلاعاتی و مراکز تحقیقاتی دانش محلی.

نقش مردم در وقوع و رشد بلایای طبیعی چیست؟

فاطمه فلاحتی، عضو هیات علمی و مدیر گروه تحقیقات ریسک هیدرولوژیکی پژوهشکده بلایای طبیعی. همچنین در این کارگاه دلایل وقوع مخاطرات بیان شد و تاکید شد که مداخله انسان می تواند باعث بروز حوادث و سوانح و یا تشدید آن شود و دانشمندان بومی که از مردم بومی هستند به کاهش خطر حوادث کمک کنند.

فلاحتی درباره طرح شناسایی روستاهای در معرض تهدید توضیح داد و گفت: 227 روستای تحت تهدید چندگانه در استان فارس شناسایی شده است.

وی همچنین درباره تهدیدات احتمالی این روستا از سیل، زلزله، فرونشست، رانش زمین و شن های روان توضیح داد و در مورد سیلاب گفت: با پیشروی به داخل رودخانه یعنی خانه رودخانه و انجام اقداماتی مانند تخلیه زباله و زباله در زیر رودخانه. آب و… مردم در خطرند و در هنگام طغیان رودخانه خانه خود را می شناسد و راه خود را باز می کند و هر چه را در خود دارد می بلعد.

فلاحتی راهکارهای محلی و منطقه ای متعددی را برای کاهش خطرات و هشدار سریع برشمرد و تاکید کرد: باید به وقوع تهدیدات اعتقاد داشته باشیم و هشدارها را باور کنیم. برای هشدار، از یک راه حل موثر و ساده مانند هشدار شخص به فرد بر اساس شواهد سیل استفاده کنید.

عضو دانشگاهی و مدیر گروه تحقیقات ریسک هیدرولوژیک کنوانسیون تحقیقات بلایای طبیعی بر ضرورت انتقال دانش و تجربیات در حوزه بلایا و تاب آوری برای کودکان و نسل های آینده تاکید کرد و گفت: گاهی تجربیات بزرگسالان و سالمندان وجود دارد. دیدیم، این تجربه به نسل های دیگر منتقل نمی شود. با این حال، این حوادث منجر به قربانیان بسیاری از حوادث مانند سیل و طوفان شد.

وی ارتباط بین حوادث و مخاطرات مختلف را ارزیابی کرد و گفت: فرسودگی روستاها ممکن است منجر به رانش زمین و رانش زمین به طوفان گرد و غبار شود.

نیاز به ادغام دانش محلی و دانش موجود برای مدیریت بهتر بلایا وجود دارد

سیدامیر حسین گرکانی رئیس پژوهشکده بلایای طبیعی وی همچنین در دومین روز این کار به تاثیر دانش بومی و منطقه ای توجه کرد و گفت: مردم در طول تاریخ همواره با دانش بومی خود و سازگاری بالای خود با محیط زیست با محیط زیست این دیار دست و پنجه نرم کرده اند. تلفیق دانش بومی و فناوری های روز منجر به مدیریت موثر حوادث و سوانح می شود.

نوذری، مشاور طرح توسعه و توسعه سامانه های روستایی استان فارس وی همچنین به ارائه و تشریح اطلاعات کلی این طرح و ارتباط آن با دانش بومی و محلی پرداخت و گفت: هدف کلی این طرح توسعه وحدت، وفاق و یکپارچگی بر اساس مشارکت مردمی است.

وی همچنین گفت: توسعه سرمایه انسانی، تقویت و تقویت توانمندی ها، توسعه زیرساخت ها، دسترسی به دانش بومی، ایجاد کانال مشارکت مردمی از دیگر اهداف این طرح است.

مشاور طرح توسعه و توسعه نظام های روستایی استان فارس، هدایت و کنترل فرآیند مشارکت را یکی از اقدامات مهم این طرح اعلام و تاکید کرد: مشارکت مردم محور فعالیت های طرح توسعه و توسعه است. در راه است. توسعه سیستم های روستایی

نوذری در ادامه سخنان خود به نظام استان فارس پرداخت و اظهار داشت: در این طرح 6 حوزه در استان فارس شناسایی شده و پس از برگزاری جلساتی با مردم محلی، مشکلات و مشکلات ساماندهی و مورد احترام قرار گرفته است.

وفایی، رئیس شورای ولسوالی سیاه درنگون همچنین در جریان معارفه این اداره، از پتانسیل بالای این اداره از نظر کشاورزی و گلخانه های نوین، منابع آب زیرزمینی و … صحبت کرد و گفت: 24 روستا با بیش از 15 هزار نفر جمعیت و حدود 30 هزار نفر باغ ها در این بخش هستند. در برنامه ریزی توسعه و توسعه سیستم های روستایی با مشارکت مردم محلی و بهره مندی از تجارب ارزشمند آنها موقعیت ها تعریف و سازماندهی می شود.

در این کارگاه، افراد محلی به گروه های مختلف تقسیم شدند و موضوع «تعریف دانش و خطرات محلی» را مورد بحث و بررسی قرار دادند. پس از تبادل نظر، نمایندگان گروه ها خلاصه ای از بحث های خود را ارائه کردند و نکاتی را در مورد مفهوم دانش بومی در نتیجه آزمون و خطا که به آرامی و در طول نسل ها و در نتیجه ایجاد شد، بیان کردند. خرد جمعی، کارآمدی و نتیجه مشارکت مردم محلی و در مورد تهدیدات، به تهدیدات مختلفی از جمله خشکسالی اشاره کرد.

همچنین به منظور کاهش خطرات و مشکلات استفاده از دانش بومی برای کاهش خطرات توسط مردم بومی و با کمک متخصصان این حوزه، اقداماتی برای بازنگری دانش بومی در ایران انجام شد.

انتهای پیام

زیر،

تیم خبری مقالات اجتماعی

پژوهشگر اجتماعی با نگاهی منطقی و نوآورانه. ارائه دیدگاه‌های تازه درباره تفاوت‌های فرهنگی و مسائل اجتماعی.
دکمه بازگشت به بالا