اجتماعی

برنامه جدید بهزیستی برای اشتغال معلولان

معاون خدمات بازرگانی و اشتغال سازمان بهزیستی کشور از اقدامات جدید این سازمان در خصوص طراحی زیرساخت های لازم برای تسطیح خدمات اشتغال و اجرای نظام ارجاع معلولان خبر داد.

محسن ایروانی در گفت وگو با شیمیشی. وی از محدودیت کار و نگرش جامعه کاریابی برای جامعه بهزیستی به ویژه معلولان و نابینایان را بسیار مشکل کرده است، گفت: از 6 ماه گذشته اقداماتی برای طراحی لازم انجام شده است. زیر ساخت. تسطیح خدمات و پیاده سازی سیستم سفر. این در شرایطی است که در گذشته افراد نیازمند به خدمات اشتغال از طریق اداره خدمات اشتغال شهرستان ها درخواست خدمات می کردند که این خدمات باید از سطوح پایین ارائه می شد.

وی به فعالیت 2500 مرکز زندگی مثبت در کشور اشاره کرد و گفت: از آنجایی که این مراکز خدمات اشتغال ارائه می کنند، سامانه شناسایی، ارزیابی اولیه و نیازسنجی به عنوان اولین سطح ارائه خدمات اشتغال طراحی شده است. به منظور ارائه خدمات آسانتر به مددجویان در مرحله اول توسط سازمان بهزیستی. این کار به سنجش توانایی های افراد دارای معلولیت 18 تا 65 سال و تعیین مسیر شغلی افراد کمک می کند تا در اشتغال زایی این افراد دچار اشتباه نشویم.

معاون خدمات سازمان خدمات رسانی ادامه داد: در مرحله دوم خدمات رسانی با استخدام 500 نفر تسهیلگر شغلی، راهنمایی و پشتیبانی شغلی به مدت یک سال انجام می شود. این فعالیت طراحی شده و از هفته آینده آموزش و پذیرش تسهیلگران کار آغاز می شود تا از ابتدای سال آینده سطح دوم ارائه خدمات شغلی آغاز شود.

وی معتقد است این دو سطح به نظارت بهتر بر اشتغال معلولان کمک می کند تا منابع به درستی در راستای هدف گذاری اشتغال معلولان هزینه شود.

ایروانی تصریح کرد: در کنار این قشربندی ها یکی از سیاست ها توسعه مراکز حمایت از مشاغل است که از سال آینده بستر مردمی اشتغال زایی در کشور خواهد بود به گونه ای که با تقویت و راه اندازی آنها، کمک به شناخت ارزیابی عملی ارزیابی، الزامات در سطح محل کار و ارائه خدمات حمایتی شغلی.

انتهای پیام

تیم خبری مقالات اجتماعی

پژوهشگر اجتماعی با نگاهی منطقی و نوآورانه. ارائه دیدگاه‌های تازه درباره تفاوت‌های فرهنگی و مسائل اجتماعی.
دکمه بازگشت به بالا