اجتماعی

الزام دانش آموزان به شرکت در اردوها و دریافت شهریه غیرمصوب تخلف است

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: اردوهای تحصیلی کنکور از 23 فروردین ماه فقط در ساعات غیررسمی تحصیلی مجاز است.

به گزارش شیمیشی، الیریزا کریمیان با بیان اینکه شرکت دانش آموزان در اردوها و دریافت شهریه های غیرمصوب تخلف محسوب می شود، گفت: برای نوع خدمات ارائه شده و قیمت تعیین شده با اخذ مجوز از آموزش و پرورش. ، مدارس می توانند کلاس برگزار کنند موارد فوق را ارائه دهند. طرح پرداخت دریافت کنید.

این میانجی با بیان اینکه در ساعات رسمی تمرین، برنامه های آموزشی رسمی مانند گذشته ادامه خواهد داشت، گفت: برگزاری اردو در ساعات رسمی تمرین تخلف از نیت است.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در ادامه سخنان خود گفت: برنامه های روتین و رسمی مطالعه باید در ساعات رسمی مطالعه و در صورت وجود برنامه های فوق برنامه در مدارس بعد از ساعت مطالعه انجام شود.

انتهای پیام

تیم خبری مقالات اجتماعی

پژوهشگر اجتماعی با نگاهی منطقی و نوآورانه. ارائه دیدگاه‌های تازه درباره تفاوت‌های فرهنگی و مسائل اجتماعی.
دکمه بازگشت به بالا