افزایش منابع مالی و انسانی؛ درخواست انتقال خون از دولت چهاردهم

معاون فنی اداره کل انتقال خون استان تهران با بیان اینکه بعد مالی و انسانی مطالبات موسسه انتقال خون از دولت چهاردهم این است: اگر نیروهای انسانی موسسه انتقال خون هستند. کافی نیست، اساس سازمان انتقال خون در سطح شهر ایجاد نشده است.

امیر مسعود ناظمی در گفت وگو با شیمیشی وی در خصوص مطالبات سازمان انتقال خون از دولت چهاردهم گفت: سازمان انتقال خون مانند بسیاری از سازمان ها و نهادهای دیگر در تلاش است تا نیروی مالی و انسانی خود را افزایش دهد. بنابراین افزایش نیروی انسانی و مالی یکی از خواسته های سازمان انتقال خون است.

وی همچنین درباره ضرورت تامین و ساخت زیرزمین ها گفت: بدون شک توسعه ادارات و سازمان ها بدون نوسازی زیرزمین ها مشکل است. سازمان انتقال خون به ویژه اداره کل انتقال خون استان تهران از نظر زیرساختی نیازمند حمایت دولت است.

معاون فنی اداره کل انتقال خون استان تهران در اتاق فرعی مورد نیاز گفت: سازمان انتقال خون در زمینه خنک سازی ذخیره سازی پلاسما با مشکلات و مشکلاتی مواجه است. اتاق های سردی که پلاسما را ذخیره می کنند با یخچال و فریزرهای معمولی متفاوت است و به فضای زیادی نیاز دارد. تولید و عرضه تجهیزاتی مانند سردخانه پلاسما هزینه بر است و ساخت چنین تجهیزاتی به اعتبار دولتی نیاز دارد.

نظمی درباره بعد انسانی نیز گفت: سازمان انتقال خون می خواهد سطح نیروهای پذیرنده را افزایش دهد. در صورت افزایش نیروی انسانی سازمان انتقال خون خدمات بیشتری به اهداکنندگان و مراکز درمانی ارائه خواهد شد.

این گفتگو از لزوم افزایش خدمات انسانی سازمان انتقال خون خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر ستاد سازمان انتقال خون در شهرستان است. اگر نیروی انسانی سازمان انتقال خون کافی نباشد، افزایش پایه سازمان انتقال خون در سطح شهرستان مطلقاً غیرممکن است.

معاون فنی اداره کل انتقال خون استان تهران گفت: با توجه به امکانات مالی و انسانی، مطالبات موسسه انتقال خون از دولت چهاردهم در حال بررسی است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا