علمی و پزشکی

آیا می‌توان موشک‌های مخوف هایپرسونیک را مهار کرد؟

موشک های مافوق صوت ارزشمند هستند زیرا در حال حاضر هیچ روش عملیاتی و قابل اعتمادی برای رهگیری و انهدام آنها وجود ندارد.

اما با پیشرفت فناوری دفاعی، اقدامات متقابلی نیز اختراع خواهد شد، از جمله سلاح های انرژی هدایت شونده و مستقیم، پرتوهای ذرات و سلاح های غیرفعال که می توانند گزینه های خوبی برای دفاع موثر در برابر موشک های مافوق صوت باشند. اگرچه موشک های مافوق صوت تهدیدی قابل توجه برای سامانه های پدافند زمین به هوا و هوا به هوای امروزی هستند، اما چنین سامانه هایی به ویژه در نقش ضربتی متعارف، اطلاعات، شناسایی، اکتساب هدف و نظارت پیشرفته ای را ارائه خواهند کرد. (ISTAR) مورد نیاز خواهد بود.

هدف قرار دادن و پشتیبانی از شبکه Kinetic از طریق ابزارهایی مانند حملات سایبری و الکترونیکی می تواند اثربخشی عملیاتی موشک های مافوق صوت دوربرد را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. به طور متناوب، عملیات متقابلی که سکوهای پرتاب را با تاکتیک «هدف در پرتاب» اتخاذ می‌کنند، می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، اگرچه این تاکتیک در برابر سامانه‌های دوربرد مانند Kinzhal و Avangard بی‌اثر است. در میان مدت و بلند مدت، سلاح های انرژی هدایت شونده مستقیم و سلاح های آهنی الکترومغناطیسی، همراه با سیستم های موشکی با کارایی بالا، می توانند گزینه هایی برای دفاع در برابر تهدیدات مافوق صوت باشند.

گزینه دیگری که توسط آژانس دفاع موشکی پیشنهاد شده است، شبکه ای از حسگرها و ماهواره های فضایی است که از نظر تئوری می تواند اولین گام بزرگ در دفاع موشکی مافوق صوت باشد. در همان زمان، لاکهید مارتین قراردادی به ارزش 2.9 میلیارد پوند با پنتاگون برای توسعه نسل بعدی ماهواره‌های فروسرخ امضا کرد. شانس زیادی وجود دارد که این ماهواره ها بتوانند شکاف فعلی را برای شناسایی زودهنگام موشک های مافوق صوت و مافوق صوت پر کنند.

اما اینها همه فناوری های آینده هستند و رقابت برای موشک های مافوق صوت عملیاتی حتی بین ایالات متحده، روسیه و چین شدید است. در هر صورت، هنوز هیچ دفاع موثری در برابر رگبار موشک های ICBM معمولی وجود ندارد.

5858

دکمه بازگشت به بالا