استان ها

آنچه باید درباره چیستی، اهمیت و کارکرد «پژوهش» بدانیم

به گزارش 25 دسامبر، روز پژوهش؛

به گفته کارشناسان، پژوهش سنگ بنای هر تصمیم گیری است. به عبارت دیگر اساس اجزای اصلی زندگی انسانی و اجتماعی به کیفیت و روش تحقیق و کاربرد و اجرا و اثربخشی آنها بستگی دارد.

به گزارش گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا، پنجم آذرماه از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان «روز پژوهش» نامگذاری شده است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۷۹ هفته چهارم آذرماه را به عنوان هفته پژوهش نامگذاری کرده و از سال ۱۳۸۴ به عنوان «هفته پژوهش و فناوری» نامگذاری شده است.
به گفته کارشناسان، پژوهش سنگ بنای هر تصمیم گیری است. به عبارت دیگر اساس اجزای اصلی زندگی انسانی و اجتماعی به کیفیت و روش تحقیق و کاربرد و اجرا و اثربخشی آنها بستگی دارد.

تحقیق در معنای عام یک مطالعه کوشا و در معنای خاص یک مطالعه و تجربه جامع با هدف کشف حقایق جدید و تفسیر صحیح این حقایق، تجدید نظر در نتایج، نظریات و قوانین پذیرفته شده است. حقایق یافت شده و اجرای آنها در عمل نتیجه گیری، نظریه ها و قوانین جدید.

به عبارت دیگر، تحقیق فرآیند دستیابی به راه حل های قابل اعتماد از طریق جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها به صورت برنامه ریزی شده و سیستماتیک است.
یکی از سوالاتی که می تواند ذهن هر دانشجویی را درگیر کند این است که اصلاً تحقیق چیست؟ ویژگی های کاری که انجام می دهیم برای تحقیق در نظر گرفته شود چیست؟ آیا تحقیق فقط در کتابخانه و آزمایشگاه خوانده می شود یا روش های دیگری وجود دارد؟ در این گزارش سعی می کنیم به زبانی ساده به بیان چیستی تحقیق و تحلیل مفاهیم مرتبط با آن بپردازیم.

“تحقیق” چیست؟

پژوهش عبارت است از هرگونه فعالیت سیستماتیک و خلاقانه با هدف گسترش مرزهای دانش و حل مشکلات اقتصادی، علمی، فنی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و نوسازی روش ها و فنون ابزارها و محصولات یا تغییر و بهبود آنها.

تحقیق در لغت به معنای تحقیق، تحقیق و رسیدگی به حقیقت امر است. در بیشتر مباحث علمی، اصطلاح تحقیق برای روش علمی حصول یک واقعیت به کار می رود.

تحقیق می تواند به عنوان مجموعه ای از فعالیت ها برای رسیدن به یک واقعیت مورد استفاده قرار گیرد. پژوهش را می توان مجموعه ای از فعالیت های هدایت شده دانست که محقق برای درک حقیقت از آنها استفاده می کند و روش های تحقیق ابزار رسیدن به این حقیقت است.

بر اساس تعریفی دیگر، پژوهش فعالیتی نظام مند است که از پاسخ به سؤالات مطرح شده در موضوع تحقیق حاصل می شود.

به طور کلی تحقیق به این صورت تعریف می شود: پژوهش را می توان به عنوان تلاشی ساختاریافته و سازمان یافته برای بررسی یک مشکل خاص که نیاز به راه حل دارد توصیف کرد و شامل مراحلی است که برای دستیابی به پاسخ به مسئله مورد نظر طراحی و دنبال می شود.

انواع تحقیق

دسته بندی های مختلفی برای تحقیق وجود دارد، به عنوان مثال، دسته بر اساس نتایج که می تواند کمی، کیفی یا ترکیبی از هر دو باشد (مخلوط)، دسته بر اساس روش اجرا که می تواند مشاهده ای یا مداخله ای باشد و همچنین دسته بندی پایه. . بر روی منابع مورد استفاده که به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می شوند. شما به طور کامل با دسته بندی های مختلف تحقیق در موضوع آموزش انواع تحقیق آشنا خواهید شد، در اینجا به دسته بندی تحقیق بر اساس هدف می پردازیم.

تحقیق پیشینه و کاربردی

مطالعات بر اساس هدف به دو دسته مطالعات زمینه ای و مطالعات کاربردی تقسیم می شوند. مطالعات اخیر، مطالعاتی هستند که هدف آنها ارائه مبنایی برای تحقیقات کاربردی است و تأثیر آنها به طور مستقیم در زندگی کنونی بشر شناخته نشده است. تحقیقات میدانی را گاهی توسعه نیز می‌نامند و این نشان می‌دهد که این پژوهش‌ها سعی در پیشرفت علم و کشف جنبه‌های جدید برای ارتقای زندگی انسان دارند.

گفتیم که هدف از انجام تحقیقات آتی فراهم آوردن شرایط برای انجام تحقیقات کاربردی است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی است که هدف آن بهبود زندگی افراد است و نتایج آن مستقیماً در زندگی افراد اعمال می شود.

در این مطالعات می‌خواهند مشکلات جوامع بشری شناسایی و راه‌حلی برای آن‌ها بیابند. تحقیقات کاربردی برای یافتن راهی برای بهبود شرایط زندگی، در حوزه علوم پزشکی، تحقیقاتی که به دنبال حل بیماری‌ها، تولید داروهای جدید، ساخت دستگاه‌ها و آزمایش اثربخشی آنها هستند را می‌توان در زمره تحقیقات کاربردی قرار داد.

ما باید بر معنا، اهمیت و عملکرد تمرکز کنیم

همه تحقیقات با یک سوال یا مشکل شروع می شود. وظیفه محقق این است که دائماً به دنبال پاسخ به سؤالات و راه حل مشکلات موجود باشد. در تعریفی که در ابتدای این گزارش داشتیم به هر دو نوع تحقیق یعنی زمینه ای و کاربردی به خوبی اشاره شده است. نویسنده هنگام صحبت از ایجاد نظریه‌های جدید، قصد دارد از تحقیقات میدانی صحبت کند و وقتی از یافتن راه‌حل برای مشکلات صحبت می‌کند، به کارگیری تحقیق می‌پردازد.

ما باید بر معنا، اهمیت و عملکرد تمرکز کنیم

ما باید بدانیم که چه کاری می خواهیم انجام دهیم، چه هدفی را دنبال می کنیم، برای رسیدن به این هدف و انجام وظایف خود به چه ابزار، تجهیزات و دانشی نیاز داریم و باید از آنها استفاده کنیم و همچنین باید بدانیم که چگونه این کار را انجام خواهیم داد. . انجام دهید

اهمیت تحقیق

پژوهش یکی از نیازهای اساسی برای دستیابی به پیشرفت و توسعه کلی یک کشور و استحکام و استقلال هر کشوری بر اساس تحقیق و تولید علمی است. بنابراین نوع و سطح فعالیت های پژوهشی یکی از شاخص های اصلی پیشرفت و توسعه است.

موفقیت در تمامی فعالیت های مرتبط با توسعه اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات به نوعی به گسترش فعالیت های پژوهشی وابسته است. پژوهش یکی از حوزه های مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشوری به شمار می رود. اگر پژوهش نباشد دانش بشری افزایش نمی یابد و متوقف می شود.

بدون تحقیق، فعالیت های آموزشی از پویایی و استحکام لازم برخوردار نخواهد بود. بنابراین یکی از عوامل اصلی توسعه در کشورهای در حال توسعه توجه ویژه به پژوهش است. اساساً پیشرفت و توسعه ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه نتیجه سرمایه گذاری در بخش تحقیقات است. بسیاری از مطالعات علمی در کشورهای پیشرفته صنعتی این واقعیت را نشان می دهد.

منطق تحقیق

تحقیق فرآیندی منطقی و عقلانی است که هدف آن کشف روابط بین پدیده هاست. به دلیل نظم و ترتیب پدیده ها و رویدادها، قوانین، اصول و نظریاتی در زمینه های مختلف وضع شده است و خود این قوانین، اصول و نظریه ها نظم و یکنواختی پدیده ها را بیان می کنند.

عملکرد تحقیق

فعالیت پژوهشی یک فعالیت هوشمندانه و متفکرانه است. پژوهش با هوشمندی و عشق انجام می شود، بنابراین در تحلیل نهایی می توان گفت که پژوهش دانش جدیدی ایجاد می کند، امکان کشف کاربرد جدید دانش قدیمی را فراهم می کند. منجر به آموزش بهتر، حل مشکلات و تعارضات در جامعه می شود. پژوهش افراد را قادر می سازد تا با دنیای اطراف خود ارتباط بهتری برقرار کنند و به اهداف خود برسند و در نهایت منجر به توسعه جامعه می شود. در پایان گزارش 10 دلیل برای اهمیت تحقیق تعریف شده است.
1- تحقیق پایگاه دانش شما را گسترش می دهد
2- تحقیق اطلاعات شما را به روز می کند
3- تحقیقات چالش ها را نشان می دهد
4- به شما تحقیق می کند
5- پژوهش بر چارچوب فکری شما متمرکز است
6- تحقیق به شما درک بهتری می دهد
7- تحقیق شما را با ایده های جدید آشنا می کند
8- تحقیق به حل مشکل کمک می کند
9- تحقیق تعامل شما را با مردم افزایش می دهد
10- تحقیق پاسخ کنجکاوی است.

دکمه بازگشت به بالا