ورزشی

«آشنایی با آرای متفکران درباره هنر» با طرح جلد جدید

تجدید چاپ در سوره آنلاین;

مجموعه «اصناسی با اندیشه اندیشمندان هنر» نوشته مرحوم محمد مددپور با طرح جلد جدید در چاپ چهارم توسط انتشارات ثریا آنلاین منتشر شد.

به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سریال «آشنایی با اندیشه اندیشمندان هنر» نوشته مرحوم محمد مددپور با طرح جلد جدید، در چهارمین دوره نسخه سوره منتشر شد. انتشارات آنلاین.

این مجموعه پنج جلدی با عنوان «هنر و زیبایی از نگاه متفکران شرقی»، جلد دوم «هنر و زیبایی از نگاه متفکران یونانی و رومی» و جلد سوم و چهارم «هنر و زیبایی در چشم” متفکران مسیحی و مسلمان” و در جلد پنجم از “ایده های متفکران جدید: مدرن و پست مدرن” صحبت می کند.

جلد اول این مجموعه به منظور آشنایی مخاطبان علاقمند به هنر و تاریخ زیبایی شناسی با واقعیت هنر و نمونه های اصلی هنری هر دوره تاریخی نوشته شده است. مدپور در جلد دوم از «فرهنگ متافیزیکی هنر یونانی-رومی»، «تاریخ فلسفه هنر یونانی-رومی»، «هنر از نظر فیلسوفان کلاسیک یونان» و «فلسفه هنر در دوران تخریب» صحبت می‌کند. فلسفه یونانی» در چهار بخش جلد سوم و چهارم دارای 8 فصل در دو بخش کلی است و به تحلیل تاریخی هنر و زیبایی از دیدگاه متفکران مسیحی و مسلمان می پردازد. جلد پنجم و پایانی این مجموعه برای آشنایی مخاطب با هنر و تاریخ زیبایی شناسی با واقعیت هنر و نمونه های اصلی هنر از هر دوره تاریخی تهیه شده است.

هر پنج جلد به تازگی در انتشارات سوریا آنلاین به چاپ چهارم رسیده و طرح جلد هر پنج جلد توسط احسان حسینی تغییر یافته است.

جلد اول این مجموعه به قیمت 245 هزار تومان، جلد دوم به قیمت 195 هزار تومان، جلد سوم و چهارم به قیمت 245 هزار تومان و جلد پنجم به قیمت 345 هزار تومان خریداری شد. . تومن.

گروه تحریریه مقالات ورزشی

نویسنده‌ی ورزشی با انگیزه‌ای برای به اشتراک گذاری آگاهی خود از دنیای ورزش. با استفاده از تحلیل‌های دقیق و روند داستان‌سازی شیوا، من سعی می‌کنم خوانندگان را در دنیای ورزشی همراهی کنم و آن‌ها را به سمت تجربه‌ی هیجان‌انگیز ورزش ببرم.
دکمه بازگشت به بالا